Samospráva

Obecný úrad:
Košarovce 172
094 06 Košarovce

Obecné zastupiteľstvo:
Starosta obce:  Čokota Peter
Zástupca starostu obce: Dysko Gabriel
Administratívna pracovníčka: Hoľková Helena
Matrikárka: Bc. Sabolová Daniela

Kontrolór obce: Ing. Amrich Jozef

Poslanci:
     Čokota Lukáš
     Dysko Gabriel
     Hrežo Jozef
     Pavurová Katarína
     Sabol Jozef
     Mgr. Sabolová Juliána
     Turčik Ján