Samospráva

Obecný úrad:
Košarovce 172
094 06 Košarovce

Obecné zastupiteľstvo:
Starosta obce:  Čokota Peter
Zástupca starostu obce: Dysko Gabriel
Administratívna pracovníčka: Hoľková Helena
Matrikárka:
     Bc. Sabolová Daniela
     Ing. Tokárová Marta
Kontrolór obce: Ing. Amrich Jozef
Poslanci:
     Čokota Lukáš
     Dysko Gabriel
     Hrežo Jozef
     Pavurová Katarína
     Sabol Jozef
     Sabolová Juliana Mgr.
     Turčík Ján