Zmluvy

Zmluva o dielo – „prekrytie strechy na obecnej budove“ – Matica – Jozef Sabol  14.11.2017
Zmluva o dielo – fasáda a zateplenie Domu služieb – ROM GROUP s.r.o. 17.10.2017
Záložná zmluva č. 700/448/2015 – Štátny fond rozvoja bývania 03.10.2017
Kúpna zmluva č. 1/2017 – ENERGOTRADING, s. r. o. 18.09.2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci – ZETNET s.r.o. 02.01.2017
Poistná zmluva č.: 2405107113 29.01.2016
Zmluva č. 1/2015 o zverení majetku obce Košarovce do správy – Základná škola s Materskou školou 14.12.2015

>>> Archív <<<