Zmluvy

Autorská zmluva- výsadba zelene 11.03.2019
Mandátna zmluva – Benek 31.01.2019
Mandátna zmluva – Energobyt 31.01.2019
Zmluva CVČ Vranov nad Topľou 17.01.2019
Záložná zmluva Ministerstvo dopravy 03.08.2018
ZMLUVA Heľenine oči 23.07.2018
Sponzorská zmluva – Nexis Fibers 23.07.2018
Zmluva o úvere – infraštruktúra 03.07.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 30.05.2018
Kúpna zmluva –  Sukeľ 21.03.2018
PPA zmluva 13.03.2018
Zmluva MOPOSTAV 06.03.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2015 o zverení majetku obce Košarovce do správy – Základná škola s Materskou školou 17.01.2018
Zmluva o dielo – „Montáž kovovej brány a bráničky“ – PROFIL INVEST EIGHT s.r.o. 04.12.2017
Zmluva o dielo – „Montáž betónového oplotenia“ – PROFIL INVEST NINE s.r.o. 04.12.2017
Zmluva o dielo č. 02/HSV/2017 – Chemkostav HSV akciová spoločnosť 30.11.2017
Zmluva o dielo – „prekrytie strechy na obecnej budove“ – Matica – Jozef Sabol 30.11.2017
Zmluva o dielo – „výmena plastových okien“ – M P BUILDING ACTIVITIES s.r.o. 30.11.2017
Zmluva o dielo – „oplotenie na cintoríne v obci Košarovce“ – PROFIL INVEST NINE s.r.o. 30.11.2017
Zmluva o dielo – „fasáda a zateplenie Domu služieb“ – ROM GROUP s.r.o. 30.11.2017
Zmluva č. 407/2017/OK – PSK 30.11.2017
Zmluva o dielo – „prekrytie strechy na obecnej budove“ – Matica – Jozef Sabol 14.11.2017
Zmluva o dielo – fasáda a zateplenie Domu služieb – ROM GROUP s.r.o. 17.10.2017
Záložná zmluva č. 700/448/2015 – Štátny fond rozvoja bývania 03.10.2017
Kúpna zmluva č. 1/2017 – ENERGOTRADING, s. r. o. 18.09.2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci – ZETNET s.r.o. 02.01.2017
Poistná zmluva č.: 2405107113 29.01.2016
Zmluva č. 1/2015 o zverení majetku obce Košarovce do správy – Základná škola s Materskou školou 14.12.2015

>>> Archív <<<