Iné dokumenty

Záverečný účet obce Košarovce za rok 2017 14.06.2018
Rozhodnutie vyrub stromov 15.2.2018
Žiadosti o výrub stromov 30.1.2018
Oznámenie o začati konania 30.1.2018
   
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny – OBEC Nižná Sitnica 22.01.2018
   
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Košarovce č. 4/2017 15.01.2018
   
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Košarovce č. 3/2017 15.01.2018
   
Zámer predaja majetku 12.12.2017
Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia kultúrneho domu Košarovce
PD 1
PD 2
07.11.2017
   
Výzva – zákazka s nízkou hodnotou – Rekonštrukcia kultúrneho domu Košarovce – projektové práce 06.10.2017
   
Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín – Obec Nižná Sitnica 03.03.2017

>>> Archív <<<