Archív
Všeobecne záväzné nariadenia…

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košarovce 19.07.2016
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 4/2016 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. 19.07.2016
 
VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Košarovce – Prevádzkový poriadok pohrebiska 19.07.2016
 
OBEC KOSAROVCE – Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o mieste a čase konania zápisu do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v Košarovciach na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 11.04.2016
 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Košarovce o umiestňovaní volebných plagátov č. 1/2016 11.04.2016
 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Košarovce č. 4-2015 k výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka Základnej školy alebo dieťaťa Materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov v škole 12.01.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 obce Košarovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Košarovce 7/2012


Uznesenia a zápisnice…

Uznesenie č.16 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.11.2016   22.12.2016
   
Uznesenie č.15 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 22.08.2016   05.09.2016
   
Uznesenie č.14 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.06.2016   19.07.2016
   
Uznesenie č. 13 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 22.03.2016   11.04.2016

Uznesenie č.12 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce konaného dňa 14.12.2015

Uznesenie č.11 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce konaného dňa 20.11.2015

Uznesenie č.10 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.09.2015

Uznesenie č.9 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 25.09.2015

Uznesenie č.8 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 17.06.2015

UZNESENIE č.7 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.4.2011

UZNESENIE č.6 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 22.01.2015

Uznesenie č.5 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 18.12.2014

UZNESENIA z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 12.12.2014

UZNESENIE č.37 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 24.09.2014

UZNESENIE č.36 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 13.08.2014

UZNESENIE č.35 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 17.07.2014

UZNESENIE č.34 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 26.06.2014

UZNESENIE č.33 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 20.06.2014

UZNESENIE č.32 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 24.04.2014

UZNESENIE č.31 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 13.03.2014

UZNESENIE č.30 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 27.02.2014

UZNESENIE č.29 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 17.01.2014

UZNESENIE č.28 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 29.11.2013

UZNESENIE č.27 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 11.10.2013

UZNESENIE č.26 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 05.09.2013

UZNESENIE č.25 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 07.06.2013

UZNESENIE č.24 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 27.4.2013

UZNESENIE č.23 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 26.01.2013

UZNESENIE č.22 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 21.12.2012

UZNESENIE č.21 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 15.12.2012

UZNESENIE č.20 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 31.10.2012

UZNESENIE č.19 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 22.09.2012

UZNESENIE č.18 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.06.2012

ZÁPISNICA napísaná zo zasadnutia OZ v Košarovciach, konaného dňa 29.06.2012 o 18,00 hod. v zasadačka OcÚ

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 01.06.2012 v piatok o 18.00 v zasadacej miestnosti OcÚ Košarovce zvolaného v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

UZNESENIE č. 17 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 01.06.2012

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 22.03.2012

UZNESENIE č. 16 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 22.03.2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Košarovce k návrhu rozpočtu na rok 2012

ROČNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY v roku 2011 V OBCI KOŠAROVCE

Plnenie rozpočtu za rok 2011

Správa o plnení hlavných úloh za r. 2011

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA ROK 2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ 27.01.2012

UZNESENIE č.15 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 27.01.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.12.2011

UZNESENIE č.14 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 27.12.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ k 01.12.2011

UZNESENIE č.13 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 01.12.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ k 11.11.2011

UZNESENIE č.12 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 11.11.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.09.2011

Uznesenie Č.11 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 30.09.2011

Uznesenie č.10 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstvá obce zo dňa 19.8.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Košarovce zo dňa 29.7.2011

Uznesenie č.9 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.7.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Košarovce zo dňa 24.6.2011

UZNESENIE č.8 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 24.6.2011

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstvá obce Košarovce zo dňa 29.4.2011

Uznesenie č.7 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.4.2011

Zápisnica zo zasadnutia OcÚ Košarovce zo dňa 28.03.2011

UZNESENIE č.6 zo zasadania OZ obce Košarovce – 28.03.2011

Zápisnica zo zasadnutia OcÚ Košarovce zo dňa 04.03.2011 a uznesenie č.5 zo zasadnutia OZ obce Košarovce konaného dňa 04.03.2011

Zápisnica a uznesenie č.4 zo zasadnutia obecného zastupiteľstvá obce Košarovce zo dňa 21.1.2011

ZÁPISNICA z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v KOŠAROVCIACH, ktoré sa konalo 27.12.2010 v zasadačke Obecného úradu v Košarovciach.

Uznesenia č.1-3 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 27.12.2010


Faktúry…

December 2016

Zoznam došlých faktúr 12/2016, Zoznam vyhotovených faktúr 11/2016

November 2016

Zoznam došlých faktúr 11/2016

Október 2016

Zoznam došlých faktúr 10/2016

September 2016

Zoznam došlých faktúr 09/2016

August 2016

Zoznam došlých faktúr 08/2016

Júl 2016

Zoznam došlých faktúr 07/2016

Jún 2016

Zoznam došlých faktúr 06/2016

Máj 2016

Zoznam došlých faktúr 05/2016

Apríl 2016

Zoznam došlých faktúr 04/2016

Marec 2016

Zoznam došlých faktúr 03/2016

Február 2016

Zoznam došlých faktúr 02/2016

Január 2016

Zoznam došlých faktúr 01/2016

December 2015

Zoznam došlých faktúr 12/2015

November 2015

Zoznam došlých faktúr 11/2015

Október 2015

Zoznam došlých faktúr 10/2015

September 2015

Zoznam došlých faktúr 09/2015

August 2015

Zoznam došlých faktúr 08/2015

Júl 2015

Zoznam došlých faktúr 07/2015

Jún 2015

Zoznam došlých faktúr 06/2015

Máj 2015

Zoznam došlých faktúr 05/2015

Apríl 2015

Zoznam došlých faktúr 04/2015

Marec 2015

Zoznam došlých faktúr 03/2015

Február 2015

Zoznam došlých faktúr 02/2015

Január 2015

Zoznam došlých faktúr 01/2015

December 2014

Zoznam došlých faktúr 12/2014

November 2014

Zoznam došlých faktúr 11/2014

Október 2014

Zoznam došlých faktúr 10/2014

September 2014

Zoznam došlých faktúr 09/2014

August 2014

Zoznam došlých faktúr 08/2014

Júl 2014

Zoznam došlých faktúr 07/2014

Jún 2014

Zoznam došlých faktúr 06/2014

Máj 2014

Zoznam došlých faktúr 05/2014

Apríl 2014

Zoznam došlých faktúr 04/2014

Marec 2014

Zoznam došlých faktúr 03/2014

Február 2014

Zoznam došlých faktúr 02/2014

Január 2014

Zoznam došlých faktúr 01/2014

December 2013

Zoznam došlých faktúr 12/2013

November 2013

Zoznam došlých faktúr 11/2013

Október 2013

Zoznam došlých faktúr 10/2013

September 2013

Zoznam došlých faktúr 09/2013

August 2013

Zoznam došlých faktúr 08/2013

Júl 2013

Zoznam došlých faktúr 07/2013

Jún 2013

Zoznam došlých faktúr 06/2013

Máj 2013

Zoznam došlých faktúr 05/2013

Apríl 2013

Zoznam došlých faktúr 04/2013

Marec 2013

Zoznam došlých faktúr 03/2013

Február 2013

Zoznam došlých faktúr 02/2013

Január 2013

Zoznam došlých faktúr 01/2013

December 2012

Zoznam došlých faktúr 12/2012

November 2012

Zoznam došlých faktúr 11/2012

Október 2012

Zoznam došlých faktúr 10/2012

September 2012

Zoznam došlých faktúr 09/2012

August 2012

Zoznam došlých faktúr 08/2012

Júl 2012

Zoznam došlých faktúr 07/2012

Jún 2012

Zoznam došlých faktúr 06/2012

Máj 2012

Zoznam došlých faktúr 05/2012

Apríl 2012

Zoznam došlých faktúr 04/2012

Február 2012

Zoznam došlých faktúr 02/2012

Január 2012

Zoznam faktúr – január

December 2011

Zoznam faktúr – december

November 2011

11154

Zoznam faktúr – november

Október 2011

11131

11132

11133

11138

11139

11140

11141

11142

11143

11144

11145

11146

Faktúra za elektrinu

Faktúra za elektrinu

Zoznam faktúrZmluvy…

Dodatok k zmluve č. 0148-PRB-2015 zo dňa 01.12.2015 21.11.2016
Dodatok k zmluve č. 0147-PRB-2015 zo dňa 01.12.2015 21.11.2016
Zmluva o dielo – Oprava elektrických rozvodov a rekonštrukcia elektrickej inštalácie 20.10.2016
Zmluva o dielo – Stavebné úpravy Obecného úradu Košarovce 30.09.2016
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia 20.09.2016
Zmluva o dielo č. 014/2016 – Chodník na cintoríne Košarovce 09.09.2016
Zmluva o dielo – Alpina, Košická Ľuboslava 28.07.2016
Zmluva o dielo Ramstav 20.07.2016
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – ENERGOTRADING, s.r.o. a Obec Košarovce zo dňa 27.06.2016 04.07.2016
Zmluva o dielo č 3/2016 (uskutočnenie stavebných prác) uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 24.05.2016
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi — OBEC/ MESTO — uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy: 2/2016 23.05.2016
Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie 28.04.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorená medzi NATUR-PACK, a.s. a Obec Košarovce zo dňa 15.12.2015 09.03.2016
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania – Ing.Dana Gajdošova 04.03.2016
Zmluva o dielo č. 121/2015 – Rekonštrukcia kultúrneho domu Košarovce 01.02.2016
Zmluva o dielo č. 122/2015 – Zateplenie kultúrneho domu Košarovce 01.02.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.11.2015 – Ohrievacia technika, s.r.o. 26.01.2016
Zmluva o dielo č. 151205 – Košarovce – hlavné verejné priestranstvo 12.01.2016
Zmluva o dielo č. 151204 – Košarovce – rekonštrukcia obecnej infraštruktúry 12.01.2016
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 245913-2015 22.12.2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže – Vranov nad Topľou 22.12.2015
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) MVPPS_042014_v1_01012015 21.12.2015
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 245913-2015 17.12.2015
Úverová zmluva č. 245913-2015 17.12.2015
Oznámenie o úprave Zmluvy o poskytnutí NFP a Prílohy č. 1 – Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 17.12.2015

Žiadosť o čerpanie úveru v zmysle úverovej zmluvy č. 245913-2015 zo dňa 15.12.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest č. ZLP-2016-0813

DODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2015-0481/OPIS

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest č. ZLP-2015-0481/OPIS

ZMLUVA č. 0147-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

ZMLUVA č. 0148-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

Zmluva o dielo – Dušan Lizák

Zmluva o úvere 700/448/2015

Zmluva o dielo – Ohrievacia technika, s.r.o.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – ALMA-STAV, s.r.o.

Zmluva o dielo č. 005/2015

ZMLUVA O NÁJME uzatvorenej podľa ustanovení Občianského zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb.,v znení neskorších zmien a doplnkov uzatvorená medzi Obec Košarovce a VNL, n.o.

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, ČÍSLO ZMLUVY: 002/3.2 MP/2015, NÁZOV PROJEKTU: Obec Košarovce – Zmena palivovej základne v objekte ZŠ a MŠ

Zmluva o poskytnutí služieb – audit 2014

Zmluva o poskytnutí služieb – audit 2012

Zmluva o poskytnutí služieb – audit 2011

Zmluva o poskytnutí služieb – audit 2010

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Zmena palivovej základne v objekte ZŠ s MŠ

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva – ALMA-STAV, s.r.o.

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE – Ing.Dana Gajdošová

ZMLUVA O DIELO na viacúčelovú plochu – Košarovce

Kúpna zmluva

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – JUDr. Tomáš Jakub

Zmluva o dielo – výmena okien na zdravotnom stredisku

Dodatok č.2 K NÁJOMNEJ ZMLUVE o prenájme nebytových priestorov

ZMLUVA O DIELO na fasádu obecnej budovy č. 19

Zmluva o úvere Košarovce Prima banka

Zmluva o úvere č.41/016/05 Dodatok č.1

DOHODA č. 14 / § 50j / 2012 – o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 36/§ 52/2011/NP V-2/HE

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

DOHODA o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 35/§ 52/2011/NP V-2/HE

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Košarovce v zmysle §7 ods.2 a 4 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení §2 ods. 2 a následne VZN č.1 z r.2011 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Košarovce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Košarovce v zmysle §7 ods.2 a 4 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení §2 ods. 2 a následne VZN č.1 z r.2011 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Košarovce

DOHODA číslo: 98/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

DOHODA č. 05/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DODATOK č. 1 k dohode č. 34/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax“

DOHODA o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z, o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dodatok k zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 14.4.2011

Zmluva o dieloVoľby do orgánov samosprávy obcí 2014…

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košarovce


Referendum o ochrane rodiny 2015…

Výsledky refernda konaného dňa 07. februára 2015